Ang demokrasya Mao ang Gobyerno sa Kaugalingon nga Pamaagi ni Harold W. Percival nga ikatulo nga pag-imprinta nga gipatik sa The Word Foundation

ang pulong

Ang demokrasya Mao ang Gobyerno sa Kaugalingon nga Pamaagi ni Harold W. Percival nga ikatulo nga pag-imprinta nga gipatik sa The Word Foundation

Gisulat lamang ang mga kasulatan bahin sa katungdanan sa tawo ngadto sa iyang kaugalingon, kaubanan, katilingban, kinaiyahan ug sa uniberso.