Hunahuna ug Malampuson nga tabon sa Harold W Percival

ang pulong

Paghunahuna ug Kapalaran

Ang Paghunahuna ug Padulngan Uban sa usa ka mubo nga asoy sa The Descent of Man ngadto niining Human World ug Kung unsaon siya mobalik sa Ang Mahangturong Order of Progression