Hunahuna ug Malampuson nga tabon sa Harold W Percival

ang pulong

Paghunahuna ug Kapalaran

Pasiuna sa Paghunahuna ug Dulnganan Uban sa usa ka mubo nga asoy sa The Descent of Man into this Human World ug Giunsa niya pagbalik ang The Eternal Order of Progress