Masonry ug mga Simbolo Niini nagsulud sa usa ka bag-ong kahayag sa mga simbolo sa edad, mga emblema, mga himan, mga timaan, mga pagtulon-an, ug ang gipataas nga katuyoan sa Freemasonry.

Kini nga karaang Order naglungtad sa ilalum sa usa ka ngalan o sa lain pa sa wala pa ang pagtukod sa labing karaan nga piramide. Mas magulang kini sa bisan unsang relihiyon nga nailhan karon! Gipunting sa tagsulat nga ang Masonry alang sa Humanity — alang sa kaugalingon nga nahunahuna sa matag lawas sa tawo.

Masonry ug mga Simbolo Niini nagdan-ag kon sa unsang paagi ang usa kanato makapili sa pag-andam alang sa pinakataas nga mga katuyoan sa katawhan-Kaugalingon nga kahibalo, Pagpasig-uli ug Makita nga Pagka-imortal.