Si Mr. Percival naghatag sa usa ka orihinal ug bug-os nga bag-ong konsepto sa "Tinuod" Demokrasya, diin ang personal ug nasudnong mga kalihokan gipasidunggan sa mga mahangturong kamatuoran.

Dili kini usa ka libro sa politika, ingon sa kadaghanan nga nasabtan. Kini usa ka talagsaon nga serye sa mga kasulatan nga naghatag kahayag sa direktang koneksyon tali sa nahibaloan nga kaugalingon sa matag lawas sa tawo ug sa mga kalihokan sa kalibutan nga atong gipuy-an.

Niining kritikal nga panahon sa atong sibilisasyon, ang mga bag-ong gahum sa kalaglagan ang mitumaw nga makapahayag sa pagbahin sa kinabuhi sa kalibutan sama sa atong nahibaloan. Ug bisan pa, aduna pay panahon sa pagpugong sa pagtaas. Si Percival nagsulti kanato nga ang matag tawo mao ang tinubdan sa tanan nga hinungdan, kondisyon, problema ug solusyon. Busa, matag usa kanato adunay oportunidad, ingon man usa ka katungdanan, sa pagdala sa walay katapusan nga Balaod, Hustisya, ug Harmony sa kalibutan. Kini magsugod sa pagkat-on sa pagdumala sa atong kaugalingon-sa atong mga kahinam, mga bisyo, kahinam, ug kinaiya.

"Ang katuyoan niini nga libro mao ang pagtudlo sa dalan."

-HW Percival