Sa wala pa ang pagmantala sa Paghunahuna ug Kapalaran Si Mr. Percival nagpatik sa binulan nga magasin, Ang pulong. Naghatag siya og editoryal alang sa matag isyu. Gihisgutan usab niya ang mga pangutana gikan sa iyang mga magbabasa sa "Mga Oras nga adunay mga Higala." Ang mosunod nga mga link magtugot kanimo sa pag-usisa sa piho nga mga hilisgutan gikan niining duha ka bahin sa magasin.


Unang Editoryal

Ang kompletong koleksyon ingon sa gipatik sa Ang pulong tali sa 1904 ug 1917.

Mga panahon uban sa mga Higala

Q & A nga sa sinugdanan mipakita sa Ang pulong nga magasin tali sa 1906 ug 1916.