Ang Pundasyon sa Pulong

TAWO UG BABAYE UG ANAK

Harold W. Percival