Ang Pundasyon sa Pulong

Tawo ug Babaye ug bata

by Harold W. Percival

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org