Ang Pundasyon sa Pulong

Naghunahuna ug Sangputanan

Si Harold Waldwin Percival