Ang Pundasyon sa Pulong

Naghunahuna ug Sangputanan

Uban sa usa ka mubo nga asoy sa ANG DESCENTO sa Tawo dinhi sa Kalibutan nga Kalibutan ug Giunsa niya pagbalik ang THE ETERNAL ORDER OF PROGRESSION

by Harold W. Percival

Mga SYMBOL, ILLUSTRASYON ug mga KARTS, ug mga KINAHANGLANAN ug KINAHANGLAN sa mga Termino ug Parase sama sa gigamit niini nga libro.

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org