Tawga ang Pulong nga Pundasyon
Gi-welcome namo ang imong mga pangutana, mga komentaryo ug mga sugyot:

Ang Pulong nga Pundok, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617

Phone: (585) 544-6790
Fax: (585) 544-6975
Email: logos@thewordfoundation.org