Usa ka Mubo nga Deskripsyon sa Paghunahuna ug sa KapalaranUnsa ang labing importante kanimo sa kinabuhi?

Kung ang imong tubag mao ang pagkab-ot sa mas labaw nga pagsabut sa imong kaugalingon ug sa kalibutan nga among gipuy-an; kung kini mao ang pagsabut nganong ania kita dinhi sa kalibutan ug unsa ang naghulat kanato human sa kamatayon; kung kini mao ang pagkahibalo sa tinuod nga katuyoan sa kinabuhi, imong kinabuhi, Paghunahuna ug Kapalaran nagtanyag kanimo sa oportunidad sa pagpangita niini nga mga tubag. Ug daghan pa.

Sulod niining mga panid, ang kasayuran nga mas daanan kaysa gitala nga kasaysayan gipahibalo na karon sa kalibutan-mahitungod sa Kamalandong. Ang dako nga bili niini mao nga kini makatabang kanato nga mas makasabut sa atong mga kaugalingon, ang uniberso. . . ug sa unahan. Kini nga libro dili doktrina nga magasulti kanimo kon unsaon pagkinabuhi sa imong kinabuhi. Ang tagsulat nagpahayag nga ang usa ka importante nga pagtulon-an alang sa matag lalaki ug babaye mao ang pagtino sa kaugalingon sa unsay buhaton ug unsa ang dili buhaton. Siya miingon: "Wala ako maghunahuna sa pagsangyaw ngadto ni bisan kinsa; Wala ko ginakabig ang akon kaugalingon nga manugwali ukon manunudlo. "

Bisan tuod kining mahinungdanong buhat gisulat alang sa tanang katawhan, diyutay lamang sa tibuok kalibutan ang nakakaplag niini. Apan ang mga pagtaob sa ulan nagkadaghan nga nagtinguha nga masabtan ang kahulogan sa personal ug kalibutanong mga hagit nga atong giatubang, maingon man ang kasakit ug pag-antus nga kanunay nga nag-uban kanila. Ang tinuod nga tinguha sa tagsulat mao kana Paghunahuna ug Kapalaran nagsilbi nga kahayag sa pagtabang sa tanang mga tawo sa pagtabang sa ilang kaugalingon.

Ang duha lamang nga mausabon nga magbabasa ug ang labing madasigon nga nagpangita sa lawom nga kahibalo dili makatabang apan nahibulong sa kadagaya, gilapdon ug detalye sa mga hilisgutan nga gihisgutan niini nga basahon. Daghan ang mahibulong kon giunsa nga nakuha sa tagsulat ang kasayuran. Ang talagsaon nga paagi nga gihimo niini nga obra maestra gihulagway diha sa Tagna sa Pagpangutana ug sa Pagpatuman.

Gisaysay ni Percival ang mga kapitulo alang sa Paghunahuna ug Kapalaran pagsunod sa mga kasinatian sa makuti nga kahayag, nga iyang gihisgutan ingon nga nahibalo sa Pagkonsumo. Siya nag-ingon nga ang pagkamahunahunaon sa Pagkonsumo nagpadayag sa "wala'y nahibal-an" ngadto sa usa nga nahunahuna pag-ayo. Kini nga mga kasinatian nagtugot sa Percival sa pag-agi sa ulahi nga kahibalo mahitungod sa bisan unsa nga hilisgutan pinaagi sa usa ka partikular nga pamaagi sa pag-focus, o unsa ang iyang gitawag nga "tinuod nga panghunahuna." Pinaagi niini nga pamaagi nga gisulat ang basahon.

Adunay usa ka pagkakasaligan sa pagsulat ni Percival tungod kay kini walay mga pangagpas, teorya o pagpakaaron-ingnon. Ang iyang walay katapusang pagpahinungod ngadto sa labing taas nga paagi sa kamatuoran wala gayud mag-anam. Kini usa ka libro nga naghisgot sa pangandoy sa matag kasingkasing sa tawo aron mahibal-an kung ngano ang tawo sama niini. Paghunahuna ug Kapalaran usa ka talagsaon nga diskurso nga naglangkob sa kinatibuk-an sa mga gipakita ug wala ibutyag nga mga kalibutan; sa ingon, mahimo kining magamit sa kinabuhi sa tanan nga makadiskobre sa mensahe sa pagpagawas niini.