Masonry ug mga Simbolo Niini


ni Harold W. Percival
Usa ka Mubo nga Deskripsyon
Masonry ug mga Simbolo Niini naghatag sa usa ka bag-o nga kahayag sa mga simbolo, mga emblema, mga himan, mga timaan, mga pagtulun-an, ug mga gibayaw nga mga katuyoan sa Freemasonry. Kining karaan nga Kasuguan naglungtad ubos sa usa ka ngalan o sa lain pa sa wala pa ang pagtukod sa labing karaang piramide. Kini mas magulang kay sa bisan unsang relihiyon nga nahibal-an karon! Gipunting sa tigsulat nga ang Masonry alang sa Katawhan-alang sa mahunahunaon nga kaugalingon sa matag lawas sa tawo. Masonry ug mga Simbolo Niini nagdan-ag kon sa unsang paagi ang usa kanato makapili sa pag-andam alang sa pinakataas nga mga katuyoan sa katawhan-Kaugalingon nga kahibalo, Pagpasig-uli ug Makita nga Pagka-imortal.
Softcover


Idugang sa CartBasaha ang Masonry ug mga Simbolo Niini


PDFHTML
 Teksto ug
audio 🔈
ebook


aron
"Walay mas maayo ug wala'y mga advanced nga mga pagtulun-an nga anaa sa mga tawo, kay sa mga Masonry."HW Percival