Paghunahuna ug Kapalaran


ni Harold W. Percival
Usa ka Mubo nga Deskripsyon
Unsa ang labing importante kanimo sa kinabuhi?

Kung ang imong tubag mao ang pagkab-ot sa mas labaw nga pagsabut sa imong kaugalingon ug sa kalibutan nga among gipuy-an; kung kini mao ang pagsabut nganong ania kita dinhi sa kalibutan ug unsa ang naghulat kanato human sa kamatayon; kung kini mao ang pagkahibalo sa tinuod nga katuyoan sa kinabuhi, imong kinabuhi, Paghunahuna ug Kapalaran nagtanyag kanimo sa oportunidad sa pagpangita niini nga mga tubag ug daghan pa. . .

Basaha ang Paghunahuna ug KapalaranPDF
HTML


Image

Kahulogan
Reviews


Image

Audiobook


Idugang sa Cart

Listen to a sample 🔈


Image

ebook


aron
"Ang libro nagpatin-aw sa katuyoan sa kinabuhi. Kana nga katuyoan dili lamang aron makakaplag og kalipay, dinhi o sa umaabut. Dili usab "pagluwas" sa kalag sa usa ka tawo. Ang tinuod nga katuyoan sa kinabuhi, ang katuyoan nga makatagbaw sa kahulogan ug pangatarungan, mao kini: nga ang matag usa kanato mahimong anam-anam nga adunay mas taas nga mga ang-ang sa pagka-mahunahunaon; nga mao ang, mahunahunaon sa kinaiyahan, ug sa sulod ug sa kahiladman sa kinaiyahan. "HW, Percival